آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار
مرکز تلفن بیمارستان: 31-55311923

معرفی پزشکان

آقای دکتر بهشاد

ارتوپدی

خانم دکتر روزبهانی

اطفال

خانم دکتر محمدیان

اطفال

آقای دکتر بیرامی

اطفال

آقای دکتر سام زاده

اورولوژی

آقای دکتر ولی پور

اورولوژی

آقای دکتر محمدیان

ارتوپدی

آقای دکتر مشیری

ارتوپدی

آقای دکتر شیبانی

جراجی عمومی

خانم دکتر ایمانزاده

جراجی عمومی

آقای دکتر مظهری

جراجی عمومی

آقای دکتر نوری

اورولوژی

آقای دکتر وزیری

داخلی

آقای دکتر حبیبی

داخلی

خانم دکتر هاشمیان

جراجی عمومی

آقای دکتر کیاموسوی

جراجی عمومی

خانم دکتر ایمانزاده

زنان و زایمان

دکتر کدخدایان

زنان و زایمان

خانم دکتر حکمت

زنان و زایمان

آقای دکتر حسن جلالی

زنان و زایمان

آقای دکتر حاجی میرزایی

سونوگرافی

خانم دکتر خلیلی

زنان و زایمان

خانم دکتر گنجی

زنان و زایمان

خانم دکتر ابراهیمی

زنان و زایمان

آقای دکتر انصاری

سونوگرافی

آقای دکتر زارعی

سونوگرافی

خانم دکتر نعمتی

سونوگرافی

خانم دکتر سبطی

سونوگرافی

آقای دکتر جهانگیری

قلب

خانم دکتر صفایی

قلب

خانم دکتر صبوری

قلب

آقای دکتر عزیزی

طب فیزیکی

آقای دکتر فرهنگی

گوش، حلق و بینی

خانم دکتر فرشباف

گوش، حلق و بینی

خانم دکتر مسعودی

مغز و اعصاب

آقای دکتر ابوئی

قلب

آقای صدوقی

بینایی سنجی

خانم ایبک آبادی

تغذیه

آقای دکتر زارع

چشم

آقای دکتر ثابتی

گوش، حلق و بینی

آقای نیک اندیش

شنوایی سنجی