یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی پاراکلینیک اکو-تست ورزش

تست ورزش


درمانگاه قلب بيمارستان مفرح به منظور ارائة اقدامات تخصصي مورد نياز بيماران داراي مشكلات قلبي – عروقي ، از پزشكان متخصص مجّرب استفاده مي كند و تجهيزات درماني مورد نياز را به شرح زير در اختيار دارد:
• اكوكارديوگرافي داپر رنگي از نوع كاملا پيشرفته
• دستگاه تست ورزش
• الكتروكارديوگرافي (نوار قلب)
• هولتر مانيتورينگ ضربان قلب 24 ساعته
• هولتر مانيتورينگ فشار خون 24 ساعته