یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی رادیولوژی و سونوگرافی

رادیولوژی و سونوگرافي

sono

کلینیک تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی بیمارستان مفرح با حضور پزشکان و پرسنل مجرب در شیفت های صبح و عصر آماده ارائه خدمات زیر می باشد :

- انجام سونوگرافی توسط متخصص خانم و آقا

- سونوگرافی جنرال و معمولی

- سونوگرافی رنگی کالرداپلر(عروق اندام، گردن، کلیه ها و ...)

- سونوگرافی رنگی کالر داپلر جفت، جنین و رحم

- سونوگرافی های تخصصی جنین شامل ابنورمالی اسکن، دو بعدی و چهاربعدی

- سونوگرافی NT پیشرفته

- سونوگرافی تخصصی اطفال (هیپ ، شکم و ...)

- انجام اینترونشن زیر گاید سونوگرافی

- رادیوگرافی های ساده و رنگی

- اکو کاردیوگرافی قلب جنین

برنامه پزشکان

کلینیک تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی

ایام هفته

صبح

14-9

عصر

18-16

شنبه آقای دکتر گرامی خانم دکتر مرادی
یکشنبه آقای دکتر آرمین خانم دکتر سبطی
دوشنبه آقای دکتر گرامی خانم دکتر مرادی
سه شنبه آقای دکتر آرمین خانم دکتر ساران
چهارشنبه آقای دکتر گرامی خانم دکتر مرادی
پنج شنبه خانم دکتر نعمتی .......