یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی اتاق زایمان

اتاق زايمان

zaieman

در سال 1395 تعداد 1565 نوزاد در بيمارستان مفرح متولد شده اند.

سايت زايمان بيمارستان مفرح ‌ بمانند قلب تپندة بيمارستان ، با حضور متخصصين مجرب زنان و زايمان و تجهيزات و امكانات پيشرفته و مدرن ، بيست و چهار ساعته فعال ميباشد.

اكثريت مراجعين اتاق زايمان قبلا تحت مراقبت و ويزيت مرتب كلينيك زنان بيمارستان بوده اند و از آنجا براي زايمان به اين بخش ارجاع ميگردند ، لذا با محيط دوستانه و جو آرام بيمارستان آشنا مي باشند.  آنها و همچنين تازه واردين براي زايمان ، در مواجهه با كادر مهربان و دلسوز اين بخش ، مادر شدن را در محيطي صميمي و قابل اعتماد تجربه مي كنند.

اين بخش شامل قسمتهاي زير مي باشد:

  • اتاق معاينه :   با امكانات سونوگرافي اورژانس و NST

مراجعان در تمامي ساعات شبانه روز ، حتي روزهاي تعطيل ، در زمينه كنترل

بارداري و اورژانس هاي زنان ، مورد معاينه قرار مي گيرند.

  • ليبر (اتاق آمادگي براي زايمان):با بهره مندي از امكانات كنترلFHR (صداي قلب جنين) و .NST

مراجعه كنندگاني كه براي زايمان طبيعي بستري مي شوند ، در اين مكان تحت

كنترل دقيق پرسنل مجرب قرارگرفته و آمادگي هاي لازم براي زايماني سالم صورت مي گيرد.

  • اتاق زايمان : با امكانات تخت هاي زايمان ، تخت احياء نوزاد ، دستگاه شوك، ترالي اورژانس و

ساكشن

مراجعان براي زايمان ، به اين اتاق منتقل شده و پس از آن بلافاصله تماس پوستي

مادر و نوزاد انجام مي شود.

  • پست پارتوم : مراجعين تا يك ساعت پس از زايمان همراه نوزاد در اين اتاق مي مانند و از امكانات

مامايي و پرستاري بهره مند مي شوند.

  • اتاق سزارين : مراجعان ، براي آمادگي قبل از عمل سزارين در اين مكان بسر مي برند.
  • اتاق ايزوله‌ : مراجعان مبتلا به بيماري هاي عفوني، در اين مكان بستري مي شوند و تحت كنترل و

زايمان با تجهيزات كامل قرار مي گيرند.

هزینه های بیمارستانی