یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی بخش اورژانس

اورژانس

 

اورژانس بيمارستان مفرح طي شبانه روز و در سراسر روزهاي هفته ، با حضور پزشك مقيم ، آماده ارائة خدمات زير است:org
• مهم ترين و اصلي ترين كار اورژانس، ترياژ بيماران كه بر اساس آن ، مراجعه كنندگان پر خطر كه نياز به رسيدگي و درمان فوري دارند ، شناسايي شده و به كار آنان به سرعت رسيدگي مي شود.
• انجام عمليات(CPR) - احياء تنفسي – قلبي توسط گروه CPR مقيم در بيمارستان
• انجام جراحي سرپايي ( كليه بخيه ها براي جراحت هاي ناشي از تصادفات و حوادث و كشيدن بخيه ها تحت نظر پزشك)
• ويزيت بيماران به صورت سرپايي در اورژانس
• آتل و گچ گيري براي شكستگي ها و ضرب ديدگي ها
• انجام خدماتي چون تزريقات ، سرم تراپي و پانسمان با نظارت و يا دستور پزشك
• گرفتن نوارقلبي (EKG) در صورت نياز
• دسترسي آسان از اورژانس به ديگر خدمات پشتيباني ( نظير تصويربرداري و آزمايشگاه ) در داخل بيمارستان طي شبانه روز