یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی درباره ما تاريخچة بيمارستان

تاريخچه بيمارستان موقوفه مفرح


1

بيمارستان مفرح ، در ميان باغي بزرگ و باطراوت ، در قلب منطقة ياخچي آباد تهران ، جلوه اي است از نيات خيرخواهانه و افكار بشردوستانة بنيانگذار آن. حاج ابوالقاسم مفرح ، از تجار با سابقه و معتبر دهه هاي نخستين قرن حاضر در بازار تهران بود كه در زمينة واردات و تجارت چاي فعاليت داشت.

منش والاي اين بزرگمرد و پايبندي او به رعايت شئون اخلاقي و مباني فقهي چنان مستحكم بود كه هر اندازه خود به قناعت و ساده گي زندگي مي كرد اما در انجام صدقات و خيرات و برپايي مجالس مذهبي به مناسبت هاي مختلف سعي وافر داشت. بر فراز اين روحية خيرخواهي و اعتقادات قلبي بود كه حاج ابوالقاسم مفرح سرانجام بخش اعظم اموال و دارايي هاي خود – از جمله بيش از 800 هكتار اراضي منطقه ياخچي آباد ، چندين باب مغازه ، كاروانسرا ، خانه و ...... – را در زمان حيات خود وقف عام در امور خيريه كرد. تاسيس موقوفه  در سال 1321 شمسي با هدف ارائة خدمات رايگان به بيماران نيازمند و محروم  صورت گرفت. احداث بيمارستان – در سال هاي مقارن جنگ جهاني دوم – توسط واقف آغاز شد. حاج ابوالقاسم مفرح در سال 1328 ، به رحمت ايزدي پيوست و در قم به مزار ابدي سپرده شد. در پي درگذشت ايشان ، حاج محسن مفرح ، پسر ارشد واقف توليت موقوفه را بر عهده گرفت و به تكميل ساختمان بيمارستان و آماده سازي آن پرداخت . ايشان، پس از اتمام ساختمان به تجهيز بيمارستان همت گمارد و بالاخره بيمارستان مفرح در اوايل سال 1331 توسط شهردار وقت تهران و معاون وزارت بهداري آن زمان افتتاح گرديد.

بيمارستان مفرح ، از بدو فعاليت به طور عمده به عنوان زايشگاه در منطقه اشتهار داشته و شايان ذكر است كه امروز هم به رغم تجديد بنا و فعاليت بخش هاي تخصصي متنوع ، همچنان فعال ترين قسمت بيمارستان بخش زنان و زايمان و نوزادان بوده و نسل سوم متولدين مفرح بيانگر پيشينه و استمرار خدمتگزاري اين موقوفه است.

از آنجا كه به مرور زمان بافت جمعيتي منطقه دستخوش تغيير شده و رشد اقتصادي پديد آمده نياز به خدمات پزشكي و درماني بهتر و بيشتري را ايجاب مي كرد و از طرفي ساختمان قديمي نيز پاسخگوي افزايش روزافزون مراجعه كنندگان نبود ، در سال 1365 شمسي تجديد بناي بيمارستان و گسترش آن آغاز شد و در سال 1377 به ظرفيت 90 تخت به مرحله بهره برداري رسيد.
بيمارستان مفرح ، كماكان در تلاش براي جذب نيروهاي متخصص ، ارتقاء كيفي و كمي تجهيزات و ارائه خدمات درماني متنوع و مطلوب به مراجعه كنندگان است و خوشبختانه رضايت خاطر بيماران در مواجهه با خدمات درماني مناسب با تعرفه هاي پايين ، رفتار احترام آميز كاركنان و محيط سالم و مصفاي بيمارستان گواهي است بر فعاليت رو به رشد اين خيريه قديمي در راستاي انديشه هاي بنيانگذار آن .

3برابر مفاد وقف نامه ، مسئوليت حفظ و نگهداري اموال موقوفه مفرح و مديريت بيمارستان به عهدة فرزندان ذكور ارشد و بلافصل از خاندان مفرح بوده و نظارت بر حسن اجراي امور بيمارستان در عهده و تكليف وزير وقت بهداشت و درمان – يا نماينده ايشان – است. بدينسان ، اداره و مديريت موقوفات و بيمارستان مفرح از بدو فعاليت ، به شرح زير صورت پذيرفته است:

• از سال 1321 تا سال 1328 هجري شمسي : حاج ابوالقاسم مفرح (واقف و بنيانگذار)

• از سال 1328 تا سال 1356 " " : حاج محسن مفرح ( فرزند ارشد مرحوم ابوالقاسم مفرح)
• از سال 1356 تا سال 1367 " " : ادارة اوقاف (بعلت عدم پذیرش تولیت توسط فرزند ارشد،محمد علی مفرح ،بدلیل مشغله کاری)
• از سال 1367 تا 1395 : دكتر رضا مفرح ( فرزند مرحوم حاج ابوالقاسم مفرح)

* از اواخر سال 1395 تا امروز  : علي مفرح (فرزند مرحوم حاج محسن مفرح) 

گفتني است كه پرسنل دلسوز و صميمي اين بيمارستان به همراه خاندان مفرح با علاقه مندي بسيار در خدمت پيشبرد امور بيمارستان خيريه مفرح بوده اند تا در اين رهگذر فضاي دلنشين ، محيط دوستانه و خانوادگي بيمارستان همچنان محفوظ بماند.
ميراث حاج ابوالقاسم مفرح ، به كنار از بيمارستان ، فرزندان آن مرحوم بوده اند كه به نوبة خود و كاملا مستقل از پدر منشاء خير و بركت و كارآفريني در كشور بوده ، به موفقيت هاي شايان حرفه اي دست يافته اند.


hossp 2