یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی رسالت

بيانيه رسالت بيمارستان مفرّح

بیمارستان مفرح وقف عام شده است تا با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و تجهیزات پزشکی کارآمد، خدمات درمانی با کیفیت و ايمن را با هزینه مناسب و مطابق با نیاز های درمانی مناطق تحت پوشش، در محیطی آرام و دلنشین ارائه نماید.

چشم انداز بیمارستان

بیمارستان خیریه مفرح بر آن است تا انتخاب برتر بیماران ، در سطح مناطق تحت پوشش باشد .