یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی مقررات داخلي بيمارستان

مقررات داخلي بيمارستان

  1. -ساعت ملاقات عمومی همه روزه از ساعت 15 الی 16 می باشد، از مراجعه در غیر از ساعات ذکر شده جهت ملاقات mogharratخودداری فرمایید.
  2. -به دلیل رعایت اصول بهداشت و سلامت، ورود اطفال زیر 12 سال ممنوع می باشد. همچنين از ورود اطفال به بخشهای ویژه جداً خودداري نماييد
  3. -جهت رفاه حال بیماران از استفاده از تلفن همراه خودداری نمایید. همچنين قرار دادن آن در مجاورت تجهیزات پزشکی به دلیل ایجاد تداخل در عملکرد آنها ممنوع می باشد.
  4. -مسئولیت حفاظت از وسائل شخصي هر فرد به عهده خود او می باشد لذا از نگهداری اشیای گران قیمت و وجه نقد بیش از نیاز در بخشها جدا خودداری فرمایید.
  5. -وسایل وتجهیزات موجود در اتاق ها نزد بیمار امانت می باشد لذا در حفظ و نگهداری آن نهایت دقت را مبذول فرمایید.
  6. -هر بیمار تنها مجاز به داشتن یک همراه می باشد.
  7. -ورود و خروج هرنوع وسیله پزشکی شخصی با مجوز برگ خروج كالا صورت می پذیرد.
  8. -به منظور جلوگیری از آسیبهای احتمالی به بیمار درخواست می گردد از هرگونه دستکاری تجهیزات پزشکی و تاسیساتی خودداری نمایید. در صورت ایجاد اختلال و یا هرگونه مشکل به مسئول بخش اطلاع دهید.
  9. -پرداخت کلیه هزینه های درمانی، پزشکی، تجهیزات، دارو ، ... صرفا از طریق صندوقهای بیمارستان می باشد لذا از پرداخت وجه با هر عنوان به افراد خودداری نمایید.

-استعمال دخانیات در تمام فضای بیمارستان ممنوع می باشد.

-جهت هر گونه خدمت به بیمار از جمله دادن غذا و دارو (به غیر از آنچه که از طرف بیمارستان برای بیمار در نظر گرفته شده) راه بردن، خارج شدن از بخش و ... حتما با سیستم پرستاری بخش هماهنگ فرمائید و هرگز بدون هماهنگی با سرپرستار یا مسئول شیفت بخش یا اتاق خود را ترک ننمایید.

-رعایت سکوت و حفظ آرامش برای جلوگیری از ناراحتی و اضطراب بیماران الزامی می باشد.

-از تجمع در اتاق بیماران خودداری نمایید.

برای خروج بیمار از بیمارستان داشتن برگ خروج ( ترخیص ) الزامی است

بعضی از قوانين حضور همراه در بخش :


بيمارانی که طبق تشخيص پزشک معالج و يا پرستار بخش نياز به همراه دارند می بايست قوانين مربوط به آن را مطالعه و رعايت نمايند :

1- گرفتن کارت همراه از واحد پذيرش بيمارستان

2- همراهان می بايست صبح هنگام ويزيت پزشک معالج ،خارج از بخش حضور داشته باشند.

3- همراهان ملزم به رعايت قوانين و دستورالعمل های بخش مربوطه هستند .

4- همراهان بايد تمامی شئونات و حجاب اسلامی را رعايت نمايند .

5- به لحاظ حفظ مسائل شرعی برای بيماران آقا ( همراه مذکر ) و بيماران خانم ( همراه مونث ) حق ايستادن بر بالين بيمار دارند.

6- دخالت در امور پرستاری ( نظير دست کاری سرم و ... ) توسط همراه ممنوع می باشد .

7- در صورتی که همراه موجب اختلال در نظم بخش گردد کارت همراه وی باطل و از بخش اخراج می گردد .