یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی راهنمای بیماران

راهنمای بیماران

بيماران با مراجعه به منوهاي دست راست مي توانند با اطلاع و آگاهي بيشتري وارد بيمارستان مفرح گردند.


rahnama-PIC-avval