یکشنبه ، 97/10/30

صفحه اصلی راهنمای بیماران راهنمای بستری بیماران

راهنمای بستری بیماران

راهنمای نحوه پذیرش بیماران بستری
•    مراجعه بیمار به واحد پذیرش با ارائه دستور بستری از یکی از پزشکان بیمارستان
• ارائه کارت ملی یا شناسنامه و معرفی نامه بیمه تکمیلی در صورت داشتن بیمه طرف قرارداد با بیمارستان
• پس از اانجام مراحل پذیرش، ارجاع بیمار به واحد صندوق جهت پرداخت ودیعه بستری
• مراجعه بیمار به بخش پس از اتمام تمامی امور مربوط به تشکیل پرونده

راهنمای نحوه ترخیص بیماران بستری
• امضاء و مهر پرونده توسط پزشک معالج
• تکمیل پرونده در بخش مربوطه
• ارسال پرونده به واحد مدارک پزشکی جهت کنترل پرونده بیمار جهت رفع نقص
• انتقال پرونده به واحد حسابداری توسط منشی
• تحویل پرونده به صندوق جهت تسویه حساب
• تحویل برگه ترخیص به بخش و درب نگهبانی جهت ترخیص بیمار

مدارک لازم جهت بستری بیمار
• ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج به واحد پذیرش
• ارائه کارت ملی، شناسنامه یا دفترچه بیمه
• در پذیرش بانوان جهت جراحی های زنان و زایمان حضور همسر به همراه شناسنامه
• در پذیرش کودکان حضور قیم قانونی به همراه شناسنامه
1.    در صورت عکس دار نبودن دفترچه کودک، دفترچه بیمه پدر و مادر نیز ارائه گردد
2.    در صورت استفاده از دفترچه مادر برای بستری نوزادان زیر یک ماه دفترچه بیمه پدر و مادر و گواهی ولادت یا شناسنامه نوزاد ارائه گردد
• ارائه معرفی نامه بیمه تکمیلی ترجیحا در زمان پذیرش و یا نهایتاً تا قبل از ترخیص بیمار
• در موارد اورژانس در صورت عدم ارائه کارت شناسایی معتبر به هنگام پذیرش مربوط به بیمار، تحویل آن حداکثر تا 12 ساعت پس از بستری
اطلاعات ضروری پذیرش بیمار
• میزان مبالغی که پس از پذیرش از بیمار اخذ می گردد فقط پیش پرداخت است و میزان کامل هزینه ها که شامل (حق الزحمه پزشکان و هزینه بیمارستان)توسط واحد ترخیص اعلام می گردد.
• ورود افراد کمتر از 12 سال به بخش بستری در ساعات ملاقات ممنوع است .
• ساعات ملاقات بیماران: 15 الی 16 بعد از ظهر

قوانين حضور همراه در بخش

بيمارانی که طبق تشخيص پزشک معالج و يا پرستار بخش نياز به همراه دارند می بايست قوانين مربوط به آن را رعايت نمايند :
1- گرفتن کارت همراه از واحد پذيرش بيمارستان
2- همراهان می بايست صبح هنگام ويزيت پزشک معالج ،خارج از بخش حضور داشته باشند.
3- همراهان ملزم به رعايت قوانين و دستورالعمل های بخش مربوطه هستند .
4- همراهان بايد تمامی شئونات و حجاب اسلامی را رعايت نمايند .
5- به لحاظ حفظ مسائل شرعی برای بيماران آقا ( همراه مذکر ) و بيماران خانم ( همراه مونث ) حق ايستادن بر بالين بيمار دارند.
6- دخالت در امور پرستاری ( نظير دست کاری سرم و ... ) توسط همراه ممنوع می باشد .
7- در صورتی که همراه موجب اختلال در نظم بخش گردد کارت همراه وی باطل و از بخش اخراج می گردد.