آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

برنامه هفتگی درمانگاه

روزساعتنام پزشکتخصصتوضیحات
شنبهصبحدکتر حکیمه گنجیجراح و متخصص زنان و زایماندرمانگاه 1
شنبهعصر دکتر حکیمه گنجی جراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
شنبه صبح دکتر محمدعلی محرابیمتخصص قلب و عروق و فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
شنبه عصر دکتر رحمت الله جهانگیری متخصص قلب و عروق
شنبه صبح دکتر سیروس عزیزیمتخصص طب فیزیکی
شنبه عصر دکتر جمشید قادریروانپزشک
شنبهصبحدکتر علیرضا نباتیجراح مغز واعصاب
شنبه صبحدکتر پرویز اردونیمتخصص داخلی/آندوسکوپی
شنبهصبح دکتر محمود سلطانیفوق تخصص نوزادان
شنبه صبح دکتر وحید بهشاد متخصص ارتوپدی
شنبهصبحدکتر مینا ایمانزادهجراح عمومی و زیبایی
شنبه صبح دکتر فربود کلانتری جراح و متخصص گوش و حلق و بینی
شنبهصبح آقای امید نیک اندیش شنوایی سنجی
یکشنبهصبحدکتر آذرمیدخت شجاعیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
یکشنبهعصر دکتر آذرمیدخت شجاعیجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
یکشنبهصبحدکتر فاطمه صفائیمتخصص قلب و عروق
یکشنبهصبحدکتر محسن علیجانیمتخصص عفونی
یکشنبه صبح دکتر موسی خراسانیفوق تخصص نوزادان
یکشنبهصبحدکتر مینا ایمانزادهجراح عمومی و زیبایی
یکشنبهعصر دکتر شروین شیبانی جراح عمومی و زیبایی
یکشنبهصبحآقای امید نیک اندیش شنوایی سنجی
دوشنبه صبح دکتر مرجان سبزه واریجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
دوشنبه عصر دکتر مرجان سبزه واریجراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
دوشنبهصبحدکتر رکسانا رحمتیانجراح و متخصص زنان و زایماندرمانگاه 2
دوشنبه صبح دکتر لیلا ایمانی متخصص بیماری های قلب و عروق
دوشنبه عصر دکتر فاطمه صفائی متخصص بیماری های قلب و عروق
دوشنبه صبح دکتر پرویز اردونی متخصص داخلی /آندوسکوپی
دوشنبه صبح دکتر بهرام بیرامی متخصص اطفال
دوشنبهصبح دکتر مسعود مختاری جراح و متخصص ارتوپدی
دوشنبه صبح دکتر حسین تاروردی زاده جراح عمومی و زیبایی
دوشنبهصبحآقای نیک اندیششنوایی سنجی
سه شنبه صبح دکتر مینا معینی جراح و متخصص زنان و زایماندرمانگاه 1
سه شنبه عصر دکتر مینا معینی جراح و متخصص زنان و زایماندرمانگاه 1
سه شنبه صبح دکتر حسن فرج زاده جلالی جراح و متخصص زنان و زایماندرمانگاه 2
سه شنبه صبح دکتر فاطمه صفائی متخصص بیماری های قلب وعروق
سه شنبه صبح دکتر محمدرضا محمدی پور جراح مغز و اعصاب
سه شنبه صبح دکتر محمد سام زاده فوق تخصص اورولوژی
سه شنبه صبح دکتر لعیا حجتی متخصص داخلی
سه شنبه صبح دکتر موسی خراسانی فوق تخصص نوزادان
سه شنبه صبح دکتر محمود میرزاآقاپور جراح و متخصص ارتوپدی
سه شنبه صبح دکتر مینا ایمانزاده جراح عمومی و زیبایی
سه شنبه صبح دکتر مرتضی نادران جراح و متخصص چشم
سه شنبه صبح آقای امید نیک اندیش شنوائی سنجی
چهارشنبه صبح دکتر مریم جعفری جراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
چهارشنبه عصر دکتر مریم جعفری جراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
چهارشنبه صبح دکتر مرجان قاجاریه جراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 2
چهارشنبه صبح دکتر پریسا قریشی متخصص قلب و عروق
چهارشنبه عصر دکتر رحمت الله جهانگیری متخصص قلب و عروق
چهارشنبه صبح دکتر مهران شفیعی متخصص بیماری های مغز و اعصاب
چهارشنبه صبح دکتر علیرضا نوری متخصص اورولوژی
چهارشنبه صبح دکتر پرویز اردونی متخصص داخلی / آندوسکوپی
چهارشنبه صبح دکتر محمود سلطانی فوق تخصص نوزادان
چهارشنبه صبح دکتر فرهاد بیژن زاده جراح و متخصص ارتوپدی
چهارشنبه صبح دکتر مرتضی کیاموسوی جراح عمومی و زیبایی
چهارشنبه صبح آقای امیدنیک اندیش شنوایی سنجی
پنج شنبه صبح دکتر رکسانا رحمتیان جراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
پنج شنبه عصر دکتر رکسانا رحمتیان جراح و متخصص زنان و زایمان درمانگاه 1
پنج شنبه صبح دکتر پریسا مولایی/دکتر فاطمه صفائیمتخصص قلب و عروق
پنج شنبه صبح دکتر موسی خراسانی فوق تخصص نوزادان
پنج شنبه صبح دکتر ناصر حصاری فرد جراح عمومی
پنج شنبه صبح آقای امید نیک اندیش شنوایی سنجی