آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

راهنمای بخش ها و طبقات

طبقه

بخش

طبقه همکف

مدیریت و اموراداری، اورژانس، بخش دیالیز، درمانگاه(مطب پزشکان)، پاراکلینیک، رادیولوژی، سونوگرافی،ماموگرافی و سی تی اسکن، آزمایشگاه پاتوبیولوژی، داروخانه ، پذیرش و صندوق ترخیص، سالن غذاخوری، بوفه
طبقه اول اتاق عمل، اتاق زایمان، اتوکلاو، بخش جراحی و داخلی، بخش زنان و زایمان، بخش نوزادان، CCU، ICU ، Post ICU ، Post CCU ، NICU ، شیمی درمانی