آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

معرفی پزشکان

آقـای دکتـر سلطانی

فـوق تخصص نوزادان

آقای دکتر خراسانی

فوق تخصص نوزادان

آقـای دکتر بیـرامی

اطفال

آقـای دکتـر محمودی

فـوق تخصص ارتوپدی

آقای دکتر بهشاد

ارتوپدی

آقـای دکتر آقاپور

ارتوپدی

آقـای دکتـر محمدپور

جراح مغز و اعصاب

آقای دکتر نباتی

جراح مغز و اعصاب

آقـای دکتر شفیعی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

آقـای دکتـر شیبـانی

جـراح عمومی

خانـم دکتـر مینا ایمانـزاده

جـراح عمومی

آقـای دکتـر حصاری فرد

جـراح عمومی

آقـای دکتـر تاروردی زاده

جـراح عمومی

آقـای دکتـر کیـاموسوی

جـراح عمومی

آقـای دکتـر سـام زاده

اورولـوژیست

آقـای دکتـر نـوری

اورولـوژیست

خانـم دکتـر رامزی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر رحمتیان

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر گنجی

زنـان و زایمـان

خانم دکتـر سبزواری

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر معینی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر جعفری

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر شجاعی

زنـان و زایمـان

آقای دکتر جلالی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر امین

زنـان و زایمـان

آقـای دکتـر انصـاری

سونـوگـرافی

آقـای دکتـر زارعی

سونـوگـرافی

آقـای دکتـر اردونی

داخلی و آندوسکوپی

خانم دکتر حجتی

داخلی و غدد

آقـای دکتـر جهانگیـری

قلب

خانـم دکتـر صفـایی

قلب

خانـم دکتـر ایمانی

قلب

آقـای دکتـر محـرابی

قلب

خانم دکتر مولایی

قلب

خانـم دکتـر قریشی

قلب

آقـای دکتـر قـادری

 اعصـاب و روان

آقـای دکتـر کلانتری

متخصص گوش و حلق و بینی

آقـای دکتـر عزیـزی

طب فیـزیک

خانم دکتر پویا

ژنتیک