آدرس: یاخچی آباد، اتوبان تندگویان، پل بصیر، میدان بهمنیار، خیابان بهمنیار - مرکز تلفن بیمارستان: 91320002 -021

معرفی پزشکان

آقـای دکتـر سلطانی

فـوق تخصص نوزادان

آقای دکتر خراسانی

فوق تخصص نوزادان

آقـای دکتر بیـرامی

اطفال

آقـای دکتـر جاودانی

جـراح مغز و اعصاب

آقای دکتر کریمی

جـراح مغز و اعصاب

آقـای دکتـر محمدپور

جـراح مغز و اعصاب

آقـای دکتـر شفیعی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

آقـای دکتـر کیاموسوی

جـراح عمومی

خانـم دکتـر مینا ایمانـزاده

جـراح عمومی

آقـای دکتـر رضایی طاویرانی

جـراح عمومی

آقـای دکتـر تاروردی زاده

جـراح عمومی

آقـای دکتـر جزائری

جـراح عمومی

خانـم دکتـر

جـراح عمومی

آقـای دکتـر بهشاد

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقای دکتر فاتح

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقـای دکتـر مختاری

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقـای دکتـر فراهی

جـراح و متخصص ارتوپدی

آقـای دکتـر ابولقاسم زاده آهنگر

جـراح و متخصص ارتوپدی

فلوشیپ جراحی تومورهای سیستم اسکلتی و عضلانی

آقای دکتر برزو

جـراح و متخصص ارتوپدی

قای دکتر محمد سام زاده

فوق تخصص اورولوژی

آقای دکتر علیرضا نوری

متخصص اورولوژی

آقای دکتر مازیار سلیمی

فوق تخصص اورولوژی

آقای دکتر

متخصص اورولوژی

خانـم دکتـر قاجاریه

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر خلج

فوق تخصص نازایی

خانـم دکتـر گنجی

زنـان و زایمـان

خانم دکتـر سبزواری

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر معینی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر جعفری

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر شجاعی

زنـان و زایمـان

آقای دکتر جلالی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر شفیعی

زنـان و زایمـان

خانـم دکتـر شیامی زاده

زنان و زایمان

آقـای دکتـر انصاری

رادیولوژیست

آقای دکتر زارعی

رادیولوژیست

خانـم دکتـر قاسمی

رادیولوژیست

خانم دکتر 

رادیولوژیست

آقـای دکتـر اردونی

متخصص داخلی / آندوسکوپی

خانـم دکتـر کریم یار

متخصص داخلی

خانـم دکتـر حجتی

متخصص داخلی و غدد

خانم دکتر الهه یزدانی

متخصص داخلی

آقـای دکتـر جهانگیـری

قلب

خانـم دکتـر صفـایی

قلب

خانـم دکتـر ایمانی

قلب

آقـای دکتـر محـرابی

فوق تخصص قلب

آقای دکتر کاوه

قلب

خانـم دکتـر

قلب

آقـای دکتـر قـادری

 اعصـاب و روان

آقـای دکتـر کلانتری

متخصص گوش و حلق و بینی

آقـای دکتـر عزیـزی

طب فیـزیک

آقـای دکتـر نادران

جراح و متخصص چشم پزشک

خانم دکتر پویا

ژنتیک